รูปภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

รูปภาพพร้อมบรรยาย


ภาพประกอบที่1 รูปคุณ ฉวีลักษณ์ ภักดีเจริญวัตน์


ภาพประกอบที่2 นวดขาคลายกล้ามเนื้อ
ภาพประกอบที่3 นวดฝ่าเท้าท่าเบื้องต้นภาพประกอบที่4 ยกขาคลายกล้ามเนื้อภาพประกอบที่5 นวดเท้านอกสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น